БИДНИЙ ТУХАЙ 

2014 оноос Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ болон медиа контент үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэргэжлийн, туршлагатай байгууллага юм.

Үндсэн үйл ажиллагаа:

1. Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ

2. Медиа контент үйлдвэрлэл

3. Сургалт