Маркетингийн нэгжийн үйлчилгээ

Байнгын маркетингийн албатай байх шаардлагагүй, улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг болон жижиг дунд компаниудад мэргэжлийн маркетингийн багийн үйлчилгээг бид үзүүлдэг. Энэхүү үйлчилгээг та сонгон, хамтран ажилласнаар дараахь давуу талууд бий болно:

- Мэргэжлийн, туршлагатай багийг богино хугацаанд  өөрийн бренд болон байгууллагын төлөө ажиллуулна

- Сайн чанартай, удаан хугацаан ашиглах боломжтой өөрийн гэсэн контентуудтай болно 

- Жилийн маркетингийн зардлаа үр ашигтай зарцуулна