Урлаг, соёлын төслийн маркетингийн үйлчилгээ 

Манай байгууллага нь урлаг, соёлын төсөл, олон ангит болон бүрэн хэмжээний киноны продюсинг, маркетингийн үйлчилгээг үзүүлдэг. 

- Урлаг, соёлын төсөл боловсруулах 

- Урлаг, соёлын төслийн төлөвлөлт хийх 

 - Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө агргах, санхүүжилт босгох 

- Төслийн маркетингийн төлөвлөгөө гаргах , хэрэгжүүлэх 

- Төслийн маркетингийн бүх төрлийн контент бүтээх 

- Киноны нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах г.м