Event planning management

Арга хэмжээ төлөвлөлт, зохион байгуулалтын цогц үйлчилгээг бид хүргэх болно .

- Арга хэмжээний агуулга, хөтөлбөр төлөвлөлт 

- Байршлын судалгаа, төлөвлөлт хийх 

- Тайзны засал, дэлгэц

- Урлагийн хөтөлбөр төлөвлөлт

- Арга хэмжээний фото зураг авалт, видео бичлэг 

- LIVE STREAM үйлчилгээ г.м

 

Та ямар ч төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулахөөр төлөвлөсөн ч бид тантай хамтран ажиллахад бэлэн:

- Хурал, семинар, сургалт 

- Нээлтийн арга хэмжээ 

- Байгууллагын ой, арга хэмжээ

- Тоглолт, урлагийн наадам г.м